Contributie

 
2019-2020 Tarief
JO7 € 105
JO8/JO9 € 175
JO10/JO11 € 190
JO12/JO13 € 205
JO14/JO15 € 220
JO16/JO17 € 235
JO18/JO19 € 250
Senioren € 265
Teamcontributie (max. 25 spelers) € 4.500
Reservespeler senioren € 105
Alleen trainen senioren € 75
Aanmaningskosten € 20
Opzeggen ná 30 juni € 40
Opzeggen ná 31 augustus 50%
Opzeggen ná 31 december 100%
Gezinskorting vanaf 2e gezinslid € 20
Studentenkorting € 40

Het rekeningnummer van AFC Taba is NL72 INGB 0005 0113 93.

Wacht alsjeblieft met betalen tot je de contributienota hebt ontvangen. Dat scheelt de administratie dubbel werk en jou misschien de ergernis om ons erop te moeten wijzen dat je al hebt betaald. Ook kan het zijn dat er bijv. op jou nog KNVB-boetes moeten worden verhaald uit het vorige seizoen.

In de tabel hiernaast is te zien dat er verschillende tarieven zijn. De hoogte van de contributie hangt af van de leeftijdsgroep waartoe je behoort.

Als je precies wilt weten hoe het zit met de groep waarin je hoort te spelen, kun je het beste naar de online bibliotheek van de KNVB gaan en daar ‘Jeugdvoetbalwijzer’ in het zoekveld intikken. Download van deze site een exemplaar van District West I.

Scholierenvergoeding

Ouders met een bijstandsinkomen kunnen gebruikmaken van de scholierenvergoeding. Iedereen op bijstandsniveau heeft hiervoor een declaratieformulier ontvangen. Kijk voor verdere informatie op www.amsterdam.nl.

Als de scholierenvergoeding niet voldoende is om de volledige contributie te betalen kan via een tussenpersoon (leerkracht of hulpverlener) ook een beroep worden gedaan op het jeugdsportfonds. Het maximale bedrag dat dit fonds uitkeert is € 225 (2017/18) per 12 maanden.

Stadspas

Ook mensen met een stadspas komen in aanmerking voor een korting. Als je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact op met de penningmeester. In goed onderling overleg wordt dan bekeken met hoeveel korting Taba jou tegemoet kan komen.

Studentenkorting

Studenten kunnen een vaste korting krijgen van € 40 per seizoen. Hiervoor moet aan het begin van elk seizoen wel een kopie van de studentenpas worden ingeleverd bij de penningmeester.

De studentenkorting is natuurlijk alleen bedoeld voor jongeren (in de regel tot 30 jaar conform de richtlijnen van de DUO) die van een studiefinanciering rond moeten komen en geen aanspraak kunnen maken op een andere vergoeding.

De studentenkorting is zeker niet bedoeld voor mensen die al een goed betaalde baan hebben, waaruit ze probleemloos hun contributie kunnen voldoen. Het simpele bezit van een studentenpas geeft dus niet zonder meer recht op deze korting.

Slotadvies

Neem hoe dan ook bijtijds contact op met de penningmeester als je denkt in aanmerking te komen voor een korting/vergoeding of niet in staat bent om vóór 1 november het hele contributiebedrag te betalen. Je kunt dan altijd een betalingsregeling treffen.

2.941