Organisatie jeugdafdeling

 

Jeugdcommissie (JC)

De jeugdafdeling wordt bestuurd door de Jeugdcommissie. Hierin zitten ouders van kinderen uit de verschillende leeftijdscategorieën. De JC vergadert eenmaal in de maand en is verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen van de Taba-jeugd.

Wouter Uitman Voorzitter

Tijdens het voetbalseizoen vergaderen zij eens per maand over onder andere:

  • naleving en bijstelling van het jeugdbeleid
  • problemen rond de teams en eventuele oplossingen hiervoor
  • toezicht op de organisatie van het jaarlijkse Taba-jeugdtoernooi en de E en F-kampen (Onder 11 t/m Onder 8)
  • beheer van het jeugdbudget, waaruit bijvoorbeeld trainers worden betaald.

In principe hebben de JC-leden controlerende taken, en geen uitvoerende. Het gaat er vooral om contactpersoon te zijn, een luisterend oor te hebben voor alles wat er leeft binnen de club, en indien nodig te netwerken voor bepaalde werkzaamheden. Bij problemen rond de gang van zaken bij de jeugd kan de JC bemiddelen. Neem in dat geval contact op met het JC-lid voor de betreffende leeftijdscategorie. Ook op eigen initiatief onderneemt de JC actie om over de goede sfeer binnen te club te waken. Het doel blijft altijd zo veel mogelijk kinderen met zo veel mogelijk plezier aan het voetballen te houden.

Technische Commissie (TC)

Is onder andere verantwoordelijk voor de aansturing van de jeugdtrainers en voor de team-samenstellingen.

Simon Klasman Onder 19-15 (voorzitter)
Ralph Egelaar Onder 14
Pepijn Hazelaar Onder 13
Robin Vuursteen Onder 12
Thomas de Jaeger Onder 11
Jasper Witteman Onder 10
Kaspar Geijs Onder 9
Floyd Wisselaar Onder 8
Esther Smeralda Onder 7

Naast deze twee commissies is er een seniorencommissie en een sponsorcommissie. Zijn er teambegeleiders, coaches, trainers, barmedewerkers, materiaalbeheerder, schoonmakers, enz. Is er uiteraard nog een bestuur, wedstrijdsecretaris, webmaster, ledenadministrateur, scheidsrechterscoördinator …

Door het jaar heen

De activiteiten van de JC en TC worden voor een belangrijk deel gestuurd door de jaarcyclus van de KNVB: vóór half juni teams aanmelden, eind augustus de eerste (beker)wedstrijden, eind september beslissen voor welke teams herindeling moet worden aangevraagd, enzovoort. Dat heeft tot gevolg dat een groot aantal zaken, zoals vragen om en motiveren van een herindeling voor een zwak of juist erg goed team, het opgeven van nieuwe teams, altijd op ongeveer hetzelfde tijdstip moet gebeuren en de JC en TC dus ruim daarvóór altijd in actie moeten komen. De jeugdcommissie heeft daar een handzaam overzicht van gemaakt. Teamleiders en coaches: print dit overzicht. Handig om te weten wanneer er wat met jouw team kan gaan gebeuren.

Hoofd Opleidingen (HO)

Taba streeft er naar om alle kinderen een goede voetbalopleiding te bieden. Dat vereist de aanwezigheid van een technisch kader (trainer, coaches, teamleiders) dat in staat is een goede training te geven en dat op de juiste wijze kan coachen. Tegelijkertijd is Taba een voetbalclub die draait op vrijwilligers (leden, jeugdleden en ouders). Dat geldt ook voor het grootste deel van het technisch kader, zeker dat voor de pupillen. Een enkeling daarvan heeft wellicht ervaring met het trainen en coachen van pupillen, de meesten niet. Een enkeling heeft zelfs nooit gevoetbald. Om toch een goede voetbalopleiding te kunnen bieden moet het technisch kader worden opgeleid en begeleid. Hiervoor is een Technisch Jeugdbeleidsplan geschreven dat wordt uitgevoerd door het Hoofd Opleidingen.

Wat doet de HO?

De HO heeft als voornaamste taak het opleiden en begeleiden van de trainers en coaches van de Onder 13 t/m de Onder 8 en de Onder 7 (TLeague/mini’s). De HO is in principe elke woensdagmiddag aanwezig om de trainers van de mini’s en pupillen te helpen bij het bedenken en uitzetten van trainingen en gevraagd en ongevraagd van tips en adviezen te voorzien. Ook bezoekt hij met enige regelmaat de trainingen van de Onder 13 en Onder 12 om ook deze trainers bij te staan. Op de zaterdagochtend loopt de HO bij Taba rond om de coaches te helpen bij het coachen en ook hen van tips en adviezen te voorzien. In het begin van het seizoen maakt hij samen met de pupillentrainers een plan van aanpak voor het nieuwe seizoen. Hiervoor wordt aan het begin van het seizoen voor de trainers en coaches van elke sectie een bijeenkomst belegd. Tenslotte legt de HO samen met de TC en de trainers en coaches een database van oefenvormen aan zodat niet iedereen steeds opnieuw het wiel uit hoeft te vinden.

Het huidige Hoofd Opleidingen is Anton Op den Bergh.
 

december 2020

2.474