Organisatie jeugdafdeling

 

Jeugdcommissie (JC)

De jeugdafdeling wordt bestuurd door de Jeugdcommissie. Hierin zitten ouders van kinderen uit de verschillende leeftijdscategorieën. De JC vergadert eenmaal in de maand en is verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen van de Taba-jeugd.

Willem Out outwillem@gmail.com Voorzitter
Wessel Louwris wessel@louwris.nl Evenementen/toernooien
Joost de Wijer jdewijer@xs4all.nl Technisch beleid

Tijdens het voetbalseizoen vergaderen zij eens per maand over onder andere:

  • naleving en bijstelling van het jeugdbeleid
  • problemen rond de teams en eventuele oplossingen hiervoor
  • toezicht op de organisatie van het jaarlijkse Taba-jeugdtoernooi en de E en F-kampen
  • beheer van het jeugdbudget, waaruit bijvoorbeeld trainers worden betaald.

In principe hebben de JC-leden controlerende taken, en geen uitvoerende. Het gaat er vooral om contactpersoon te zijn, een luisterend oor te hebben voor alles wat er leeft binnen de club, en indien nodig te netwerken voor bepaalde werkzaamheden. Bij problemen rond de gang van zaken bij de jeugd kan de JC bemiddelen. Neem in dat geval contact op met het JC-lid voor de betreffende leeftijdscategorie. Ook op eigen initiatief onderneemt de JC actie om over de goede sfeer binnen te club te waken. Het doel blijft altijd zo veel mogelijk kinderen met zo veel mogelijk plezier aan het voetballen te houden.

Technische Commissie (TC)

Is onder andere verantwoordelijk voor de aansturing van de jeugdtrainers en voor de team-samenstellingen.

Sander Kes sanderkes@yahoo.com Voorzitter, JO17-JO19
Richard Egelie richard.egelie@upcmail.nl JO14-JO15
Ad Bakker a.a.bakker@quicknet.nl JO13
Pierre Hartendorf pierre@hartendorf.com JO12
Marco Verwoerdt cover@xs4all.nl JO11
Ton de Jong ton@tondejong.nl JO10
Jesse van Wieten jessewieten@hotmail.com JO9
Kasper Meijs kasper.meijs@xs4all.nl JO8
Eva Smeets eva.smeets@gmail.com TLeague

Naast deze twee commissies is er een seniorencommissie en een sponsorcommissie. Zijn er teambegeleiders, coaches, trainers, barmedewerkers, materiaalman, enzovoort. Is er uiteraard nog een bestuur, wedstrijdsecretaris, ledenadministrateur, scheidsrechterscoördinator …

Door het jaar heen

De activiteiten van de JC en TC worden voor een belangrijk deel gestuurd door de jaarcyclus van de KNVB: vóór 1 juni teams aanmelden, eind augustus de eerste (beker)wedstrijden, eind september beslissen voor welke teams herindeling moet worden aangevraagd, enzovoort. Dat heeft tot gevolg dat een groot aantal zaken, zoals vragen om en motiveren van een herindeling voor een zwak of juist erg goed team, het opgeven van nieuwe teams, altijd op ongeveer hetzelfde tijdstip moet gebeuren en de JC en TC dus ruim daarvóór altijd in actie moeten komen. De jeugdcommissie heeft daar een handzaam overzicht van gemaakt. Teamleiders en coaches: print dit overzicht. Handig om te weten wanneer er wat met jouw team kan gaan gebeuren.

Technisch jeugdcoördinator (TJC)

Taba streeft er naar om alle kinderen een goede voetbalopleiding te bieden. Dat vereist de aanwezigheid van een technisch kader (trainer, coaches, teamleiders) dat in staat is een goede training te geven en dat op de juiste wijze kan coachen. Tegelijkertijd is Taba een voetbalclub die draait op vrijwilligers (leden, jeugdleden en ouders). Dat geldt ook voor het grootste deel van het technisch kader, zeker dat voor de pupillen. Een enkeling daarvan heeft wellicht ervaring met het trainen en coachen van pupillen, de meeste niet. Een enkeling heeft zelfs nooit gevoetbald. Om toch een goede voetbalopleiding te kunnen bieden moet het technisch kader worden opgeleid en begeleid. Hiervoor is een Technisch Jeugdbeleidsplan geschreven dat wordt uitgevoerd door de Technisch Jeugdcoördinator.

Wat doet de TJC?

De TJC heeft als voornaamste taak het opleiden en begeleiden van de trainers en coaches van de D, E en F-pupillen en de mini’s. De TJC is in principe elke woensdagmiddag aanwezig om de trainers van de mini’s en pupillen te helpen bij het bedenken en uitzetten van trainingen en gevraagd en ongevraagd van tips en adviezen te voorzien. Ook bezoekt hij met enige regelmaat de D-trainingen om ook deze trainers bij te staan. Op de zaterdagochtend loopt de TJC bij Taba rond om de coaches te helpen bij het coachen en ook hen van tips en adviezen te voorzien. In het begin van het seizoen maakt hij samen met de pupillentrainers een plan van aanpak voor het nieuwe seizoen. Hiervoor wordt aan het begin van het seizoen voor de trainers en coaches van elke sectie een bijeenkomst belegd. Tenslotte legt de TJC samen met de TC en de trainers en coaches een database van oefenvormen aan zodat niet iedereen steeds opnieuw het wiel uit hoeft te vinden.

De huidige Technisch Jeugdcoördinator is Hans Zwaal.

2.070