Leeftijdsgroepen jeugd

 

De junioren en pupillen worden ingedeeld aan de hand van hun leeftijd. De leeftijdscategorieën zijn herkenbaar aan de letters A t/m F.

Als peildatum geldt 31 december. Wanneer een speler (soms ook speelster) op deze datum ouder is dan de hogere leeftijd van de leeftijdsgroep waarbij hij aan het begin van het seizoen (loopt van 1 juli t/m 30 juni) hoorde, dan komt hij aan het begin van het seizoen al uit in de leeftijdsgroep waarin de speler na zijn verjaardag zou worden ingedeeld. Maar is een speler op 1 januari jonger dan de lagere leeftijd van de eerstvolgende leeftijdsgroep dan blijft hij het hele seizoen in de lagere leeftijdsgroep spelen. Deze regel bepaalt ook de contributie die voor junioren of pupillen door de ouders/verzorgers moet worden betaald en wanneer hij (uiteraard soms ook zij) senior wordt. Voor spelers/speelsters die na 1 januari pas lid worden, geldt uiteraard de datum van 1 juli daarvoor als uitgangspunt.

Leeftijd Categorie Wedstrijdduur
7-8 F 2 x 20
9-10 E 2 x 25
11-12 D 2 x 30
13-14 C 2 x 35
15-16 B 2 x 40
17-18 A 2 x 45
vanaf 19 Senior 2 x 45
  Een tweetal rekenvoorbeelden:

  • Zlatan is geboren op 3 oktober 2000 in Malmö. Op 1 juli 2015 is Zlatan 14 jaar, op 31 december 2015 is Zlatan 15 jaar. Zlatan is in het hele seizoen 2015/16 dus een B-junior.
  • Johan is geboren op 25 april 2004 in Betondorp (vlak naast Taba). Op 1 juli 2016 is Johan 12 jaar, op 31 december 2016 is Johan nog steeds 12 jaar. Johan is in het hele seizoen 2016/17 dus een D-pupil.

De KNVB kent de mogelijkheid tot ontheffing van deze regel, d.w.z. dat in de B-categorie (i.e. geen standaardelftallen of jeugdteams in de eerste klasse of hoger) dispensatie kan worden aangevraagd om een speler een leeftijdsgroep lager te laten uitkomen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met persoonlijke omstandigheden van een speler of om tot elftalindelingen te kunnen komen. In het laatste geval gebeurt de aanvraag voor dispensatie alleen met instemming van de betrokken speler. Bovendien betaalt hij/zij dan slechts contributie voor de lagere leeftijdscategorie waarin gespeeld wordt.

Andersom kunnen jongere spelers onbeperkt in een hogere leeftijdsgroep uitkomen. In de A-categorie geldt wel de beperking dat na 15 wedstrijden in een hogere leeftijdsgroep de speler/speelster in hetzelfde seizoen niet meer in een lagere categorie mag meedoen. Daarentegen betaalt de speler hooguit de contributie voor de leeftijdsgroep die bij zijn/haar (lagere) leeftijd hoort.

Als je precies wilt weten hoe het zit met de groep waarin je hoort te spelen, kun je het beste naar de online bibliotheek van de KNVB gaan en daar ‘Jeugdvoetbalwijzer’ in het zoekveld intikken. Download aldaar een exemplaar van District West I.

Mini’s

Bij Taba wordt de groep van de allerjongste voetballers en -sters (onder 7) de T-League of Mini’s genoemd. Zij spelen één keer per week op woensdagmiddag. Uiteraard worden er voor hen wedstrijden en zo nu en dan toernooitjes georganiseerd. Zij zitten niet in vaste teams en deelname gebeurt alleen op vrijwillige basis. De T-League/mini’s bestaat grotendeels uit kinderen die in het seizoen waarin ze zeven jaar worden in de KNVB-competitie zullen gaan spelen. Als er plek over is, mogen ook jongere kinderen meedoen, maar dan wordt eerst wel heel goed gekeken of zij in de groep passen en – vooral – of zij het fysiek al aankunnen. Vaak zijn vijfjarigen daar nog net niet aan toe.

F-jes

Om in competitieverband te kunnen voetballen moet je minimaal zeven jaar oud zijn. Je valt dan volgens de KNVB-regels onder de leeftijdscategorie F. Elk seizoen worden er bij Taba een viertal nieuwe F-teams gevormd. In eerste instantie met kinderen uit de T-League. Ze blijven F’jes tot hun negende en gaan dan over naar de E-categorie. Daarna zitten ze steeds twee jaar in dezelfde leeftijdsgroep – tot ze op hun negentiende van de A-junioren naar de senioren gaan.

Ook de F-teams trainen elke week op woensdagmiddag. Ze doen mee aan de KNVB-competitie, wat betekent dat ze in principe elke zaterdagochtend een uit- of thuiswedstrijd spelen. Deze wedstrijden duren 2 x 20 minuten. Bij elke volgende leeftijdscategorie is de speeltijd 2 x 5 minuten langer, tot er in de A-groep 2 x 45 minuten wordt gespeeld.

Meer info over de Mini’s en F-jes.

Overige teams

Nieuwe leden die ouder zijn, worden meestal in een bestaand team geplaatst. Dit kan echter alleen als er plaats is. Is er geen plaats, dan komt de speler op de wachtlijst. Zodra er een plek vrijkomt, krijgt hij of zij vanzelf bericht. Als je heel graag bij Taba wilt voetballen is het natuurlijk wel verstandig om af en toe te informeren hoe het ermee staat zodat je er zeker van bent dat je niet door ons vergeten wordt. Bij de hogere teams krijg je vaak eerst het verzoek om een tijdje ter kennismaking te komen meetrainen. Zo kan ook duidelijk worden of het wederzijds klikt tussen kandidaat en team.

5.008