05mei2015
 

In aanloop naar de volgende algemene ledenvergadering graag het volgende.

Tijdens de laatste alv werd er geopperd dat er een kunstgrascommissie moest komen om bij de gemeente te gaan lobbyen voor kunstgras en die geluiden hoor je wel meer. Nu vind ik dat een dergelijk fundamentele beslissing, spelen op natuur- dan wel kunstgras, niet genomen dient te worden door enkelen maar breed gedragen door de leden van de club. Vandaar dat ik voorstelde een algehele ledenraadpleging te organiseren zodat duidelijk wordt wat de leden willen en het bestuur hiermee verder kan. Dit kan heel simpel door ze een formulier te sturen met de vraag of zij liever op kunstgras dan wel gewoon gras spelen. Dan is er duidelijkheid en ook draagvlak voor vervolgacties wat nu (misschien) ontbreekt. Ondanks aandringen van mijn kant mocht dit niet in stemming worden gebracht en dat gold ook voor mijn voorstel de contributie, als gebaar naar de leden en trendbreuk, met vijf euro te verlagen. Hierover mocht van het bestuur niet gestemd worden en de reden waarom is mij nog steeds niet duidelijk. Waarschijnlijk geen ondersteuning beleid of de combinatie van voorstellen beviel niet. Die avond werd er überhaupt niet gestemd en daarom zou ík het geen ledenraadpleging durven noemen. Graag zou ik zien dat die mogelijkheid wel geboden wordt op de aankomende vergadering, dat is wel zo democratisch, of dat ik anders even word ingelicht want dan kan ik mij de moeite besparen en thuis blijven. Voor alle duidelijkheid betreft het dus twee voorstellen; een voorstel tot een algehele ledenraadpleging voor of tegen kunstgras en het voorstel de contributie, per eerst volgende gelegenheid, te verlagen met welk bedrag dan ook. Deze voorstellen kunnen dan gewoon door de vergadering worden weggestemd en dan is iedereen weer tevreden.

Dan breek ik nu graag een lans voor het spelen op echt gras.

Ouwe Arthur vertelde mij dat onze velden vroeger wel zo’n beetje als laatste werden afgekeurd in Amsterdam; het was perfect. Totdat men ging fixen wat niet broken was en dat heeft ons jaren ellende opgeleverd door de slechte afwatering dien ten gevolge. Door de net ingelegde lava-laag en door verhoging lijkt dit probleem nu definitief tot het verleden te behoren. Nu moet het gras nog groeien. Het is toch gek dat men in veel noordelijker gelegen gebieden als Denemarken of Schotland wel een goed veld kan onderhouden en wij hier in Amsterdam niet? Probleem nummer één is in ons geval de wijze van het inzaaien van het graszaad wat in richels gebeurt waarop het gras zich steeds weer terugtrekt bijvoorbeeld in het geval van droogte. Wat vreemd genoeg nogal eens voorkomt ondanks de sproei-installatie… Beter is het rondom te zaaien. Als provinciaal weet ik dit allemaal. Ook is er veel te dun gezaaid dit jaar naar ik heb vernomen (lange Wessel) omdat er, helaas voor ons, nogal wat zaad in de zaaimachine was achtergebleven. Gebruikt men ook het wel het best mogelijke zaad voor ons veld? Er zijn immers vele soorten. Bovendien gaat men met te zwaar materiaal op het veld, een middelgrote zitmaaier zou beter zijn. Ook teveel schoolklassen en andere anti-voetbal activiteiten doen het veld geen goed en men vraagt zich af waarom nu juist deze niet op kunstgras worden georganiseerd, er zijn er genoeg op Drieburg. Het is m.i. dan ook geen tijd voor een kunstgrascommissie maar een gewone grascommissie die eens met de gemeente in de weer gaat over hoe het beter zou kunnen. Ook indien de leden kiezen voor kunstgras betekent dat nog niet dat dit snel gerealiseerd zal zijn en we zullen zeker nog enige tijd op gras spelen. Het loont dus de moeite met de gemeente hierover aan de slag te gaan. Dat moet nu dan wel op korte termijn gebeuren want het onderhand jaarlijks inzaaien staat immers weer voor de deur. Ook in hen belang daar er net zoveel gemeenschapsgeld is geïnvesteerd in de velden. Dan moet je er ook een succes van willen maken en het op z’n minst een faire kans geven. Het cricket kan dan ook onderdak bij ons blijven vinden. Wellicht is er budget beschikbaar zodat we zelluf het onderhoud kunnen organiseren. Denk vooruit, over tien jaar wil iedereen op echt gras spelen (mits goed) en heb je als club een unique selling point te pakken. En het is ook gewoon een ander spelletje op kunstgras laten we elkaar geen mietje noemen. Enfin, er is aan de andere kant weer veel te zeggen voor kunstgras dat besef ik maar als die keuze eenmaal is gemaakt is er geen weg terug. Daarom zou ik graag zien dat er hierover serieus werd nagedacht binnen de club. Een stemming op de ledenvergadering garandeert dat.

Willem Jan Nijensikkens

276