18nov2018
 
De hoogtepunten van deze avond waren het afscheid van Remco als voorzitter, en de komst van een nieuw voorgedragen bestuur met een duo voorzitterschap, te weten Hein (voorzitter), Foeke (voorzitter), Domien (penningmeester), Jozef (secretaris) en Eva (bestuurslid).

Na decharge van het zittend bestuur werd onder groot applaus een dankwoord voor Remco, en ook voor eerder afgetreden bestuurslid Taeke uitgesproken.

Het nieuwe bestuur nam de vergadering over en liet de verschillende commissies aan het woord. Lees de notulen voor meer informatie.

Met de komst van een vijfkoppig bestuur zijn de portefeuilles binnen het bestuur van de club opnieuw verdeeld:

Wedstrijdzaken & ledenadministratie: Jozef
Financiën: Domien
Voetbalzaken & voorzitterschap: Hein
Accommodatie & voorzitterschap: Foeke
Communicatie & kantine: Eva

Heb jij iets wat je met het bestuur wilt delen, nieuwe ideeën of suggesties voor Taba als club, klop dan per mail aan bij bovenstaand team.

“We hopen leuke en vooral sportieve bestuursjaren te gaan draaien met alle sportieve leden die Taba rijk is”, aldus het bestuur.

203

Nieuwe penningmeesters

Na ruim 15 (!) jaar onze financiën te hebben geregeld, neemt Anke Lucas komende ALV afscheid als penningvrouwe van Taba. Dat kan met een gerust hart, nu ze twee nieuwe keien als opvolgers heeft gevonden. Anke bedankt!
Lees verder