16nov2020
 

November is bij Taba van oudsher de maand waarin de Algemene Ledenvergadering plaats vindt. Ook in dit bizarre jaar willen we ondanks corona de vergadering door laten gaan en wel op maandag 30 november, 20:00u.
We gaan er gezien de landelijke maatregelen van uit dat we niet live met elkaar in de Tabakantine kunnen vergaderen, maar zullen een digitale vergadering inrichten.
We nodigen je hierbij van harte uit. Wil je aanwezig zijn, stuur dan een reply op deze mail en je ontvangt voor de vergadering een link naar de digitale vergadering.

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag kascommissie/financiële verantwoording seizoen 2019/2020
 3. Begroting 2020/2021
 4. Aftreden/Verkiezing Penningmeester
 5. Commissies aan het woord:
  • TC/JC
  • Seniorencommissie
  • Bouwcommissie
  • Sponsorcommissie
 6. TABAR 2.0 en inzet vrijwilligers
 7. Toekomst Taba
 8. Rondvraag

Wil je vooraf inzage in de cijfers? Stuur dan een mail naar .
De notulen van voorgaande keren opvragen? Stuur dan een mail naar .

Laat deze avond je stem horen, denk en praat mee over de toekomst van jouw club, jouw Taba.

Graag tot ziens op maandag de 30e!

107