03jul2020
 

Komend seizoen hopen we zodanig grip te hebben op het coronavirus dat er weer volop gevoetbald kan worden. De bal gaat weer rollen, de club en alle plannen ook weer!

Taba draait op vrijwilligers dat moge geen geheim zijn. Zonder deze vrijwilligers is Taba niet levensvatbaar.

Komend seizoen twee aderlatingen:
Na 5 jaar trouwe dienst stopt onze penningmeester Domien. Ook onze coördinator van de Tabar, Wessel Moerkamp draagt zijn taken graag over, want het werkende leven als goudsmid roept.

Kortom, voor het komende seizoen zoeken wij:

Een accurate penningmeester met meer dan plezier in cijfers alleen
± 8 uur per maand
(vrijwilligersvergoeding mogelijk)

Taken:

 • heeft zitting in het bestuur
 • is verantwoordelijk voor het financieel beheer (samen met overige bestuursleden)
 • Facturatie sponsors en contributie inning via e-boekhouden/ideal.
 • Betalingen trainers, leveranciers en nutsbedrijven
 • houdt de begroting/financieel verkeer gedurende het seizoen in de gaten (boekhouder hebben we optioneel voor handen)
 • 1x per jaar:
 • maakt de begroting op (op basis van de informatie vanuit de verschillende commissies)
  overleg met kascommissie, controle boeken (eens per jaar)
  maakt de jaarrekening (inclusief balans en w/v-rekening) op voor bestuur en ALV (okt/nov lopend seizoen)
  maakt de jaarrekening (inclusief balans en w/v-rekening) op voor de KNVB (voor 1 februari lopend seizoen)
 • is op de hoogte van belastingen (vooral inkomsten)
 • zorgt voor de belastingaangifte
 • is financieel onderlegd
 • zorgt voor informatie op subsidieniveau
 • is beschikbaar voor ± 8 uur per maand

Een communicatieve Tabar Coördinator (of twee in combifunctie)
± 12-16 uur per maand
(vrijwilligersvergoeding mogelijk)

Taken:

 • Aansturing barpersoneel inclusief bardiensten
 • Check op invulling vrijwilligersschema
 • Is één van de weekenddagen (dagdeel) bij Taba aanwezig
 • Verantwoording aan bestuur afleggen over barinkomsten en – uitgaven
 • Afhandelen aanvraag evenementen of feesten, borrels van leden
 • is beschikbaar voor ± 12-16 uur per maand

Een actieve vrijwilligerscoordinator (mogelijk in combifunctie)

Taken:

 • werven van vrijwilligers
 • aansturen en coördineren van vrijwilligers

Denk je na het lezen van deze vacante posities een of meerdere vragen als deze:
Ik kan en wil wel enkele uren vrijmaken?! Past dat wel bij me? Red ik dat die uren? Zou ik ook met minder uur per maand iets voor Taba kunnen betekenen? Misschien is het iets voor mijn gepensioneerde buur?

Schroom dan niet te mailen. Wij staan open voor alle vragen, op- en aanmerkingen!

 Geen categorie