18nov2019
 

Beste leden, ouders van jeugdleden van Taba,

Graag nodigt het bestuur je hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vindt plaats op maandag 25 november aanstaande om 20:30 uur in de Tabakantine.

Een mooi jaar achter de rug, een goed en sportief jaar in het vooruitzicht?!
Het bestuur en de verschillende commissies praten jullie deze avond graag bij over het reilen en zeilen van de club, over de sportiviteit en de penningen.

Wil je alvast inzage in de cijfers? Stuur dan een mail naar .
De notulen van voorgaande keren opvragen? Stuur dan een mail naar .

Puntsgewijs op de agenda van deze ALV:

  • Opening door voorzitter
  • Verslag kascommissie/financiële verantwoording seizoen 2018/2019
  • Begroting 2019/2020
  • Commissies aan het woord
  • Rondvraag

Wil je dat we ergens extra aandacht aan besteden op de ALV?

Geef dit dan minimaal een week van tevoren aan ons door. Dan proberen we dat op de agenda in te plannen.

Laat deze avond je stem horen, denk en praat mee over de toekomst van jouw club, jouw Taba.
Graag tot ziens op maandag de 25e!

137
 Geen categorie