23jul2019
 
Tot onze grote ontsteltenis ontvingen wij vanochtend het droeve bericht dat Coen Lammers tijdens zijn vakantie plotseling is overleden. Wij wensen zijn vrouw en overige familie veel sterkte toe.

853