16jan2017
 

Update dd. 16 januari 2017

Beste Taba-leden,

Vlak voor de kerstvakantie werd het RIVM-rapport m.b.t. gezondheidsrisico’s in relatie tot rubbergranulaat gepubliceerd. Omdat wij als bestuur van mening waren dat we zo lang mogelijk de lijn van de Amsterdamse GGD, en daarmee die van het RIVM zouden volgen, was dit een belangrijk moment. Lees daarvoor onze eerdere berichten op de site. We wilden ook bewust de input van experts afwachten om onze eigen hernieuwde stellingname te onderbouwen.

We hebben als bestuur bewust geen eigen analyses (of die van – bijvoorbeeld – de banden recycle industrie) laten uitvoeren. Wij zagen niet in waarom deze analyses van toegevoegde waarde konden zijn op het RIVM-onderzoek. Integendeel, we vonden de eigen acties van enkele clubs weliswaar legitiem en volstrekt te begrijpen, maar sommige helaas onrustvoedend. Aan de integriteit van landelijke en lokale overheid, én betrokken onafhankelijke en objectieve onderzoeksinstituten, waaronder onze eigen GGD, hebben wij niet al bij voorbaat willen twijfelen.

Na het RIVM-onderzoek grondig gelezen te hebben en zoveel mogelijk reacties in overweging te hebben genomen (ook van kritische en ongeruste Taba-leden), zien wij geen reden om te twijfelen aan de conclusie dat aan het sporten op kunstgras met rubbergranulaat hooguit slechts verwaarloosbare risico’s verbonden zijn. We zullen dus gewoon blijven voetballen op ons mooie nieuwe veld. Tegelijkertijd weten we dat we hiermee niet de mening van alle leden vertegenwoordigen. Aan eenieder uiteindelijk de eigen keuze om wel of niet te sporten op ons complex. Informeer jezelf vooral door middel van een heldere en samenvattende Q&A van het RIVM:

http://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat

Veel dank aan al de leden die ons met (veelal) kritische geluiden en opmerkingen hebben gevoed. Het leert ons weer hoezeer gezondheid moet prevaleren boven al het andere. Prioriteit nummer 1, en dat is ook nu weer duidelijk op de agenda van Taba gezet.

Sportieve groet,

Remco, Taeke, Domien en Jozef.


29 november 2016

Beste Taba leden,

Veel reuring rondom eerste resultaten kunstgras analyses, afgelopen weekend. PAK’s wel of niet ingekapseld in rubber, hanteren we de milieu- of de vele malen strengere consumentennorm voor kinderspeelgoed, wat ligt er op ons eigen nieuwe kunstgras, etc.

Ook natuurlijk bij Taba nogal wat leden die grote onrust uitspreken. Meer dan dat, leden die actie vragen. Leden die bijna overtuigd zijn van niet-meer spelen op kunstgras totdat sein “veilig” is gegeven. Niet heel veel, maar bijzonder genoeg wel diegenen, van wie we als club vaak heel zinvolle input krijgen, op wie we kunnen bouwen.

En toch geldt voor ons als bestuur vooralsnog: “we’ll stick to our plan”. Anders gezegd, we blijven zoals eerder gemeld wachten op resultaten van het RIVM, handelen naar opstelling van GGD Amsterdam. Wij zijn ervan overtuigd dat landelijke en lokale overheid ons, en onze kinderen, niet laten sporten op onveilige velden. En als we rondom de jaarwisseling daaraan twijfelen, dan veranderen we gewoon onze stellingname. We volgen daarin ons eigen verstand.

Het laatste dat wij willen is onveiligheid, sociaal, maar ook qua gezondheid voor al die leden. Als bestuur spelen we zelf op kunstgras, of laten we onze kinderen dat doen. En echt niet meer zo frank en vrij als voorheen, ook wij twijfelen zo af en toe. Bij ons geeft het sporten in de buitenlucht, bij voorkeur meerdere keren per week, met vrienden en vriendinnen voor nu de doorslag. En de gemeente Amsterdam, met programma’s als “gezond gewicht”, “gezonde kantine” en een aangenomen plicht om hun burgers gezond te laten sporten, nemen we vooralsnog heel serieus.
Bij nieuwe ontwikkelingen geven wij natuurlijk weer een nieuwe update.

Groet,

Domien, Jozef, Remco en Taeke.

582