10okt2016
 

Update dd. 14 oktober

Afgelopen weekend is er ook bij Taba op kunstgras gevoetbald. De reportage van Zembla was zeker niet het enige waar over gesproken werd langs de lijn, maar er waren wel degelijk verontruste ouders van met name jonge spelers.

Het blijft een lastige kwestie: we willen als bestuur en club absoluut niets bagatelliseren, ook zeker geen grote risico’s nemen, maar willen tegelijk geen overhaaste, en mogelijk onnodige, acties doen. Even los van gezondheidsrisico’s, maar over organisatie: in Amsterdam is het voor zover ons bekend nergens meer mogelijk om op natuurgras te trainen. Eenvoudigweg omdat als je dat gaat doen, door de enorme intensiteit je het gras binnen een week eruit loopt. Dan kun je helemaal niet meer voetballen.

Voor clubs in landelijk gebied, vaak met grote complexen, is het vaak een stuk eenvoudiger om uit te wijken naar gras. Het spreekt voor zich dat iedereen een eigen keuze kan maken om wel of niet te voetballen op kunstgras. Taba volgt bewust de lijn van professionals omdat wij geen “eigen doktertje” willen spelen. We hebben er eenvoudig geen verstand van en nogmaals, we hebben wel vertrouwen in de lijn van de GGD. Er is één actie die we wel overwegen: het niet meer laten trainen op kunstgras door pupillenkeepers. We onderzoeken serieus of dat kan.

Op woensdagmiddag 26 oktober vieren we toch feestelijk de officiële opening van het nieuwe kunstgras. Deze opening stond al een maand of twee gepland. We doen dit niet alleen vanwege het kunstgras, maar zeker om de enorme tevredenheid met ons vernieuwde complex. We hebben zonnepanelen geplaatst en vele duurzaamheidsmaatregelen getroffen, de gemeente heeft ons complex opnieuw bestraat, van nieuwe hekken voorzien, en ons natuurgras extra onder handen genomen. Daarnaast willen we onze samenwerking met Unicef bekrachtigen, maar ook initiatieven zoals Join the Pipe belichten. Maar natuurlijk vooral ook het kunstgras, dat er voor zorgt dat vrijwel alle leden niet meer op het kunstgras elders op het complex moeten trainen, maar dat nu op eigen Taba terrein kunnen doen. Een fantastisch positieve ontwikkeling voor onze club: voetballen ook doordeweeks op eigen terrein. Niet in de laatste plaats enorm goed voor de sfeer en het clubgevoel.

En vergeet tenslotte niet: gezondheid van onze leden gaat ons aan het hart: wij hebben niet voor niets als eerste Amsterdamse voetbalclub een niet-roken beleid ingevoerd tijdens jeugdtrainingen en wedstrijden!

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn: mail Remco.

Groet namens bestuur,

Remco


bericht dd. 7 oktober

Hebben we een prachtig opgeknapt complex, met het mooie kunstgrasveld als meest in het oog springend, worden we opgeschrikt door berichten over mogelijke gezondheidsrisico’s. Het spreekt voor zich dat we alle ontwikkelingen rondom dit thema op de voet volgen, en bij belangrijk nieuws jullie meteen zullen berichten.Bij dit eerste bericht hebben we gewacht op een gezamenlijk statement van de GGD, afdeling Sport en Bos, en gemeente Amsterdam: je kunt dat hier of onder dit bericht lezen. Weet hierbij dat alle kunstgrasvelden in Amsterdam eigendom zijn van de gemeente, en onder beheer zijn van afdeling Sport en Bos. Dus niet alleen het veld van Taba, maar ook de andere velden van sportpark Drieburg waarop onze spelers trainen, en van clubs waar wij binnen Amsterdam op bezoek gaan.

Ook al is het duidelijk dat er de nodige onrust is ontstaan naar aanleiding van reportage van Zembla, ook bij Taba, ziet de GGD geen reden om niet gebruik te maken van de kunstgrasvelden. Als bestuur volgen we deze zienswijze. Dit weekend wordt er gevoetbald bij Taba, zeker ook op het kunstgras. We zien in de media al verschillende toespelingen op versneld onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s. Zoals gezegd volgen we dit op voet.

Zaterdag 8 oktober, loop ik de gehele ochtend bij Taba rond voor al jullie vragen en opmerkingen.

Sportieve groet namens bestuur,
Remco.


bron: www.amsterdam.nl

Reactie gemeente Amsterdam op mogelijke gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden

7 oktober 2016

In het kort

In de uitzending van Zembla op 5 oktober jl. werd gesproken over de mogelijke schadelijkheid van korrels in kunstgrasvelden. In Amsterdam zijn alle kunstgrasvelden aangelegd met goedgekeurde materialen. Amsterdam heeft 77 voetbalvelden en 1 rugbyveld met rubbergranulaatkorrels.

De gemeente volgt de bestaande onderzoeken die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gedaan zijn over de gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. Het RIVM heeft geconcludeerd dat bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s zijn te verwachten. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.De GGD Amsterdam adviseert altijd de normale hygiëne maatregelen te nemen:

  • Was na het spelen op het veld goed de handen
  • Zorg dat kinderen geen korrels binnenkrijgen via bijvoorbeeld hun waterfles.
  • Vuil op de huid kan door douchen/wassen worden verwijderd.

In de uitzending van Zembla is niet wetenschappelijk aangetoond dat de rubbergranulaat korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Toch vindt de Vereniging van Sport en Gemeenten, waar de gemeente Amsterdam onderdeel van uitmaakt, dat de bevindingen uit het programma zorgvuldig bekeken moeten worden en indien nodig vervolgonderzoek gedaan moet worden door het RIVM. Amsterdam volgt dit op de voet.

Aanstaande maandag 10 oktober staat een afspraak gepland over kunstgras met onder andere het RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. De bevindingen uit het programma Zembla worden hier ook besproken.

582