18okt2015
 

Beste leden van Taba, éénmaal per jaar gaat het bestuur formeel met verenigingsleden in gesprek. Dat is tijdens de algemene ledenvergadering. Alle volwassen leden, en ouders van jeugdleden, zijn stemgerechtigd. En dus van harte uitgenodigd.

Zoals gebruikelijk zullen we inhoudelijk met elkaar in gesprek gaan over verschillende zaken. Elk lid kan ook vragen stellen. Heb je vragen over de financiën. Vraag dan bij Anke het financiële overzicht op. Dit jaar worden tijdens de vergadering zowel de positie van voorzitter als penningmeester gewisseld. Dat gaat op dit moment in zeer goede samenwerking en overdracht, maar op woensdag wordt het formeel.

Voorlopige agenda, verder vast te stellen op vergadering:

  • terug- en vooruitblik jeugd-, senioren- en technische commissies
  • kunstgrasontwikkelingen
  • verbouwingen ihkv duurzaamheid
  • financiën, inclusief kascommissie
  • bestuurswisseling: penningmeester en voorzitters worden vervangen

De ALV van Taba is vaak niet alleen goed van inhoud, maar ook gezellig!
Daarom: tot 4 november, 20:00u in de Taba kantine

Bestuur Taba.

605