24dec2014
 

SPORTIVITEIT

  • kunst naar kracht (clubgevoel, spelplezier, ambitie, beschikbare middelen)
  • ambitieniveau handhaven, zaterdag recreatie, zondag prestatie
  • veteranen indikken op basis natuurlijk verloop
  • ruimte voor nieuw(e) teams (eigen jeugd – lees toekomstige senioren – eerst)

SUGGESTIES VERGADERING
Naar 1 standaardteam (zondag)

  Uitvoering bespreken met zaterdag 1. Voornemen bestuur is gecommuniceerd met zaterdag 1, wachten op eenduidig standpunt van hun zijde, daarna bespreken/oppakken in SENCIE

Optimaliseren teamindeling en veldverdeling

Indikken zatvets 2, 3 en 5 tot twee teams
Wil de Zondag 3 nog steeds naar de zaterdag?
Extra wedstrijdronde om 17.00 uur?
Hoeveel A-junioren komen op termijn over naar de senioren?
Onderzoek naar vrijkomende beschikbaarheid en capaciteit velden en aantal (toekomstige) teams
Meidenteam A1 stopt, meidenvoetbal voorlopig op laag pitje
Instroom mini’s vanaf 5 jaar, onderlinge competitie

Uitvoering: plan in samenwerking tussen SENCIE en TC (en evt JC)

Voldoende scheidsrechters

Meer mensen vragen & opleiden

Uitvoering: WEDSEC

FINANCIEN

We hebben een achterstand ingelopen en ruimte gecreëerd om de komende jaren noodzakelijke uitgaven te kunnen blijven doen. We willen de contributie voor de komende drie tot vijf jaar bevriezen maar daarvoor moeten we niet stilzitten.

SUGGESTIES VERGADERING
Contributie en uitgaven

Alternatieve verdeling contributielasten
Budgetten commissies
Strakker contributiebeleid
Betalingsregeling

Uitvoering: HB, met name PM

Inkomsten versterken

Versterken sponsoring
Crowd funding
Club van 100

Uitvoering: SPONSORCIE

ORGANISATIE

We streven naar meer vrijwilligers en hogere output van bestaand personeel. We streven naar meer gedeelde verantwoordelijkheden voor commissies en teams (teamleiders).

SUGGESTIES VERGADERING
Beter sturen

Versterken commissies door verhelderde opdrachten vanuit HB, inclusief vaststellen budgetten, controle/monitoring
Twee keer per jaar bijeen, 1x ALV (najaar), 1x voortgang (voorjaar)
Uitbreiding club, fusie, etc

Uitvoering: HB

Sturing op betrokkenheid I

Meer vrijwilligers/-beleid
Strakker personeelsbeheer
Verplichte corvee voor alle leden +
Schoonmaak kleedkamers kantine keuken

Uitvoering: PERSONEELSCIE

Sturing op betrokkenheid II

Versterken met name SENIORENCIE, vertegenwoordigers senioren zaterdag (senioren en veteranen) en zondag (selectie en niet-selectie)
Verduidelijken taken en verantwoordelijkheden teamleiders, wederzijdse communicatie teamleiders-bestuur

Uitvoering: SENCIE ism HB

Sturing op betrokkenheid III

Aantrekkingskracht kantine vergroten, meer (jong) publiek, meer activiteiten. Onderhoud/schoonmaken. Tapbier. Pin.

Uitvoering: JC + Barcommissie

Sturing op betrokkenheid IV (communicatie)

Wat is onze communicatiemix? Wat zijn onze doelen? Werken onze middelen nog voldoende?

Uitvoering: onderzoek/plan maken/kandidaten benaderen/voorleggen aan JC?

ACCOMMODATIE

We vragen gemeente om verlichting en kunstgras, we investeren in knappere kleedkamers achter, afdak voor rokers, terras met bbq, hek kopse kanten terras. Kleedkamers achter: prioriteit kleedkamers scheidsrechters 1 en 8. Wedstrijdhok.

SUGGESTIES VERGADERING
Taskforce kunstgras

Taskforce kunstgras, weg met cricket, Cruyff court?

Uitvoering: Simon Bunt: actieplan opstellen, bespreken met HB

Bouwactiviteiten

Plan van aanpak: prioriteren, mensen en middelen.

Uitvoering: BOUWCIE ism HB

407