15mei2014
 

Aan alle Taba pupillen en junioren

Momenteel wordt er door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met de Jeugdcommissie (JC) hard gewerkt aan de samenstelling van de jeugdteams voor het seizoen 2014-2015.De procedure hiervoor kan worden nagelezen in het technisch jeugdsbeleidsplan. De TC is verantwoordelijk voor de indeling van de teams; de JC ziet erop toe dat de procedure wordt nageleefd en er niemand buiten de boot valt. De afgelopen weken is door de leden van de TC overleg gevoerd met en informatie ingewonnen bij de trainers en coaches van de jeugdelftallen. Op basis van deze informatie is een concept-teamsamenstelling gemaakt. Deze wordt komende weken met de JC besproken.

We streven ernaar om in de laatste week van mei de samenstelling van de teams voor het seizoen 2014-2015 bekend te maken. Deze wordt naar teamleiders en coaches gecommuniceerd en een dag later op de site gepubliceerd. We willen benadrukken dat deze indeling niet definitief is. Vaak zeggen spelers na de teamindeling nog op of wisselen van club. Hierdoor moeten de teams vaak weer worden gewijzigd.

Op een paar punten wijken we dit jaar af van het technisch jeugdbeleidsplan, in overleg met de JC en het bestuur van Taba.

1. Beperking open-deur-beleid

Taba kent een open-deur-beleid. Dat betekent dat we niet selecteren aan de poort, maar degene die het langst op de wachtlijst staan als eerste uitnodigen wanneer er een plek vrij komt. Dit beleid handhaven we voor de mini’s en de E en F-pupillen. Voor de D, C, B en A wijken we hiervan af. Gebleken is dat het niet altijd goed uitpakt om kinderen die nog nooit hebben gevoetbald direct in een team te plaatsen. Zeker niet als dat een hoger team is. Daarom bekijken we of de nieuwe speler het niveau aankan waar op dat moment plek is. Dit doen we door de speler uit te nodigen voor enkele proeftrainingen en/of oefenwedstrijden.

2. Open dag D-junioren

Omdat we op dit moment voor de D van volgend seizoen niet voldoende spelers hebben die de eerste klasse aan kunnen, en we het met het oog op de ontwikkeling van de jeugdspelers van Taba belangrijk vinden dat de D1 ook volgend seizoen in de eerste klasse speelt, hebben we besloten om dit seizoen een open dag te houden voor tweede jaars D-spelers. We hopen dat we door enkele spelers van buiten aan te trekken volgend seizoen 15 spelers hebben die het niveau van de eerste klasse aankunnen. Voorwaarde is dat het aantrekken van deze spelers niet ten koste gaat van de ontwikkeling van de huidige Taba-spelers.

3. Teams met hetzelfde geboortejaar

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren, hebben we besloten teams zoveel mogelijk samen te stellen uit spelers van hetzelfde geboortejaar.

Mochten er na lezen van bovenstaande, of n.a.v. van procedure zoals beschreven in jeugdbeleidsplan nog vragen zijn: hiervoor kun je terecht bij het TC of JC-lid dat verantwoordelijk is voor jouw sectie.

Technische Commissie afc Taba

181