17feb2014
 

Hoe staan we er voor, sportief, organisatorisch, financieel? wat zijn de plannen voor de komende tijd en hoe gaan we die waarmaken? Heb je op- of aanmerkingen over de gang van zaken? Heb je suggesties voor vernieuwing of verbetering? Denk, praat en beslis mee over je club, op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Kom naar de Taba-kantine op woensdag 5 maart, om 20.00 uur. De belangrijkste stukken – zoals de agenda en het verslag van de penningmeester – kun je vooraf inzien, bericht volgt.

Tot ziens,

Anke/Anton/Arthur/Jozef (bestuur afc Taba)

Het financiële verslag is bij Anke Lucas op te vragen.

149